Vinaora Visitors Counter

345874
Today
This Week
This Month
All days
48
665
1059
345874

MiniCalendar

July 2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Formare profesională pentru forța de muncă din sectoarele agricol și silvic (GAL)

 

 

  1. Activitatea  de Management

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI are structura pliată pe structura activităţilor proiectului. Managementul este asigurat de echipa de management; pentru fiecare activitate este prevăzut un responsabil; aceştia vor coordona activitatea din propria responsabilitate; fiecare responsabil are relaţii de subordonare faţă de managerul de proiect şi de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei ; fiecărui responsabil i se subordonează experţii pe activităţi ; această structură piramidală permite atât acoperirea cu funcţii şi responsabilităţi a tuturor activităţilor cât şi monitorizarea lor permanentă şi eficientă; cu fiecare membru se va încheia contract de prestări servicii însoţit de fişa postului care va detalia responsabilităţile atât cantitativ şi temporal cât şi calitativ; în acest mod fiecare membru ştie clar ce are de realizat, cui se subordonează, cu cine colaborează, cui raportează eventualele obstacole, iar managementului i se permite verificarea punctuală a implementării proiectului – va fi o conducere fermă, dar suplă şi clară pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului. Compartimentarea muncii va preveni irosirea resurselor şi va permite concentrarea eforturilor fiecărui membru spre propriile sarcini; realizarea sarcinilor individuale va asigura realizarea activităţilor proiectului şi, prin aceasta, a obiectivelor sale specifice. Răspunderea pentru implementarea proiectului revine solicitantului

 

  1. Campania de Informare si Conştientizare

Activitatea de vizibilitate a proiectului va asigura promovarea proiectului, finanţatorilor şi programului de finanţare. Activitatea se va desfăşura în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru PNDR - Leader (pentru materialele de informare, respectiv publicitate pentru proiect) şi va cuprinde:

 

Promovarea proiectului : realizarea şi distribuirea a 100 afişe de promovare a cursurilor de formare.

 

Realizarea şi distribuirea a câte 100 de pliante pentru fiecare localitate componenta a Uat Orastioara de Sus si Uat Beriu (acestea vor cuprinde informaţii referitoare la finanţator, oportunităţile proiectului, modalitatea de înscriere în proiect, date de contact).

 

Diseminarea rezultatelor proiectului, organizarea unei conferinţe de presă în cadrul căreia vor fi prezentate activităţile, rezultatele şi finanţatorul proiectului.

 

Diseminarea rezultatelor se va face pe baza datelor din Raportul final al proiectului care vor fi prezentate în cadrul conferinţei de presă. Vor fi evidenţiate valoarea adăugată a proiectului si relevanta acestuia fată de grupul ţintă inclus în proiect, stimulându-se interesul pentru activităţi asemănătoare viitoare.

  

  1. Identificarea şi selectarea participanţilor

Conform datelor prezentate în cadrul Planului de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL ASOCIATIA SARGETIA GAL 1, pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice zonei, se impune ca prioritate sprijinirea educaţiei vocaţionale si a programelor de formare si difuzare de cunoştinţe in zonă.

 

Aplicarea unor noi practici silvice, bazate pe cele mai avansate cunoştinţe ştiinţifice în domeniul tehnologiilor, mai ales a celor ecologic viabile, este o cerinţa majoră a promovării silviculturii durabile. Vom pune la dispoziţia participanţilor un ansamblu de cunoştinţe pentru a fi implementate în practică; însuşite de către fiecare participant, ele pot contribui, atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare si rentabile, cât si la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecinţelor ecologice nefavorabile la nivel naţional, regional, local, pe termen mai scurt sau mai lung.

 

Vom disemina recomandările din Codul de bune practici în fermă privind cele mai utile soluţii, practici, măsuri şi metode, care sunt posibil de aplicat de către fiecare fermier producător silvic, pentru a proteja, atât resursele de mediu, cât şi beneficiile pe care le-ar obţine dacă acestea ar fi respectate întocmai.

 

  1. Activităţi de formare pentru grupul ţintă.

Program de formare profesională „MANAGEMENTUL DURABIL AL TERENURILOR FORESTIERE” - La program vor participa minim 15 persoane, constituite în 1 grupă de instruire. Instruirea se va desfășura într-un spațiu inchiriat și va fi condusă de formatorul Sorin Meleca. Durata cursului este de 5 zile

 

Program de formare profesională  ”AGRICULTURA ECOLOGICĂ ȘI MEDIUL”- La program vor participa minim 15 persoane, constituite în 1 grupă de instruire. Instruirea se va desfășura într-un spațiu inchiriat și va fi condusă de formatorul Corina Nastase. Durata cursului este de 5 zile.

 

Programele de formare profesionala se vor derula succesiv, conform graficului. Beneficiarii programelor vor primi gratuit suporturi de curs multiplicate de solicitant cu consumabilele achiziţionate prin proiect şi cu tehnica din dotare; aparatura didactică va fi asigurată de solicitant.

 

Aria de cuprindere teritorială a proiectului: UAT Orastioara de Sus (Orăștioara de Sus, Bucium, Costești, Costești Deal, Grădiștea de Munte, Ludeștii de Jos, Ludeștii de Sus și Ocolișu Mic) si UAT Beriu (Beriu, Căstău, Cucuiș, Măgureni, Orăștioara de Jos, Poieni, Sereca și Sibișel).