Vinaora Visitors Counter

345849
Today
This Week
This Month
All days
23
640
1034
345849

MiniCalendar

July 2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Rezultate și sustenabilitatea proiectului

 

În corelare cu obiectivele specificeși activitățile propuse, proiectul va avea ca rezultate concrete:

 

A1. contracte de muncă, fișe de post, rapoarte activitate, planul de management, de calitate și de comunicare, proceduri proiect, cereri rambursare, rapoarte tehnico-financiare, minute ședințe întâlniri parteneri, rapoarte audit;

 

A2. plan achiziții al proiectului, dosare de achiziții întocmite pentru bunuri și servicii, contracte de achiziții pentru bunuri și servicii semnate;

 

A3.3 seminarii lansare proiect însoțite de conferința de presă lansare proiect organizate, materiale promoționale elaborate și distribuite,  pagina web a proiectului dezvoltată și adaptată, 3 seminarii diseminare rezultate proiect însoțite de conferința de presă diseminare rezultate proiect organizate, anunțuri media (45 apariții presă scrisă/ online/ radio, tv), promovare pe rețele sociale;

 

A4. 700 persoane selectate și înregistrate, 700 persoane informate și consiliate, 700 persoane mediate, 6 Burse LM, 20 acțiuni inovative de sprijin, 84 persoane ocupate, 20 activități independente;

 

A5. 580 persoane participante la cursuri FPC autorizate în domenii specifice Horeca, precum și în domenii complementare (inițiere, specializare/ perfecționare, calificare) din totalul de 640 persoane participante la instruire per total proiect (580 la A5 + 60 la A6), 406 persoane certificate (min.70%), 11 programe de formare autorizate, contribuție la rata de ocupare din proiect (84 de persoane angajate și 20 de activități independente demarate);

 

A6. 60 persoane participante la curs Competențe antreprenoriale, 42 persoane certificate în Competențe antreprenoriale, 2 programe de formare autorizate, 20 seminarii de asistență și consultanță pe teme antreprenoriale organizate, 1 concurs de idei de afaceri organizat, 3 stagii practică transnaționale organizate, 30 persoane din grupul țintă participante la stagii practică transnaționale, contribuție la rata de ocupare din proiect (84 de persoane angajate și 20 de activități independente demarate).

 

 

 

 

 

Sustenabilitatea proiectului

 

Sustenabilitate financiară:

 

Produsele realizate, serviciile inovative introduse de proiect precum și calitatea proceselor specifice dezvoltate în fiecare organizație vor constitui premisele pentru valorificarea ulterioară a rezultatelor prin furnizarea în continuare, contra cost, a serviciilor furnizate prin proiect și după încheierea finanțării. Astfel, cursurile vor fi oferite, în continuare atât grupurilor țintă cât și altor potențiali beneficiari producând venituri ce vor asigura autosusținerea programelor de formare dezvoltate în cadrul proiectului. Programele de formare furnizate vor fi mereu actualizate/ îmbunătățite pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor în raport cu piața muncii. Se vor identifica periodic compețentele solicitate de angajator și se vor autoriza și furniza programe de formare pentru adresarea nevoilor reale. Totodata vor fi identificate și surse de finanțare complementare care să accelereze rezultatele propuse în noua etapă de acțiune, după încheierea finanțării nerambursabile. Din punct de vedere instituțional, după finalizarea implementării proiectului, fiecare organizație va beneficia de know how-ul acumulat în cadrul proiectului și de dotările logistice, informaționale etc, ceea ce va permite desfășurarea în continuare, în condiții optime, a activităților structurilor dezvoltate prin proiect. Costurile generate de întreținerea spațiilor și salariile angajaților vor fi suportate din sursele fiecărui partener conform bugetelor anuale planificate care sunt asigurate prin măsuri de sustenabilitate financiară.

 

Sustenabilitatea instituțională:

 

Din punct de vedere instituțional, după finalizarea implementării proiectului, fiecare organizație va beneficia de know how-ul acumulat în cadrul proiectului și de dotarile logistice, informaționale etc, ceea ce va permite desfășurarea în continuare, în condiții optime, a activităților structurilor dezvoltate prin proiect. Costurile generate de întreținerea spațiilor și salariile angajaților vor fi suportate din sursele fiecărui partener conform bugetelor anuale planificate care sunt asigurate prin măsuri de sustenabilitate financiară.

 

Transferabilitatea:

 

Proiectul se bazează pe o abordare creativă a activităților care conduc la obținerea unor rezultate cu efecte directe asupra creșterii nivelului de ocupare al grupurilor țintă. Prin urmare transferabilitatea rezultatelor proiectului este importantă și posibilă și va avea loc încă din timpul implementării sale prin legăturile ce se vor crea cu alte proiecte complementare și cu comunități de practică ale diferiților beneficiari. Astfel schimbul de bune practici în care partenerii se vor implica va avea un efect de levier pentru dezvoltarea lor în vederea abordării unor proiecte viitoare. Sunt luate în considerare metode de transfer ale rezultatelor proiectului la nivel orizontal, vertical și instituțional astfel: La nivel orizontal, experiența dobandită va fi transferată prin rețelele în care partenerii sunt parte. Totodată exemplele de bune practici identificate în cadrul proiectului, în raport cu abordarea gruprurilor țintă și a rezultatelor, vor fi prezentate public prin intermediul site-ului web constituindu-se într-o sursă valoroasă de informare pentru noi beneficiari vizând perioada de programare 2014-2020. La nivel vertical, transferul va fi realizat prin implicarea autorităților importante pentru piața muncii la nivel local și regional precum și prin transferul de bune practici către și din spre acestea asigurând condiții pentru multiplicarea acestora prin alte proiecte în zone diferite pentru grupuri țintă diferit dimensionate.  La nivel instituțional rezultatele vor fi transferate către membrii organizațiilor făcând ca aceste entități să devină mai puternice și mai calificate pentru noi abordări integrate. Organizațiile partenere sunt construite pe principiul organizațiilor care învață astfel încât rezultatele proiectului și procesul de împărtățire a experiențelor vor constitui baza pentru noi construcții și strategii ale fiecărui membru al parteneriatului atât în ceea ce privește formarea profesională cât și serviciile de mediere a muncii. Efectele produse de proiect asupra organizațiilor partenere vor urma bucla dublă a învățării permițând transferul experienței acumulate pentru definirea unor scopuri și provocări noi ce conduc la dezvoltarea lor durabilă. În același fel partenerii vor putea să se implice în realizarea și/sau îmbunătățirea politicilor și strategiilor locale în special ținând cont ca doi dintre parteneri reprezintă organizații umbrelă foarte vizibile la nivel local, regional și național prin urmare putând să intervină în integrarea bunelor practici în strategii de dezvoltare sau chiar să formuleze propuneri legislative direct sau prin rețelele din care fac parte.

 

Abordarea integrată:

La nivel instituțional rezultatele vor fi transferate către membrii organizațiilor făcând ca aceste entități să devină mai puternice și mai calificate pentru noi abordări integrate. Organizațiile partenere sunt construite pe principiul organizațiilor care învață astfel încât rezultatele proiectului și procesul de împărtășire a experiențelor vor constitui baza pentru noi construcții și strategii ale fiecărui membru al parteneriatului atât în ceea ce privește formarea profesională cât și serviciile de mediere a muncii. Efectele produse de proiect asupra organizațiilor partenere vor urma bucla dublă a învățării permițând transferul experienței acumulate pentru definirea unor scopuri și provocări noi ce conduc la dezvoltarea lor durabilă. În același fel partenerii vor putea să se implice în realizarea și/sau îmbunătățirea politicilor și strategiilor locale în special ținând cont ca doi dintre parteneri reprezintă organizații umbrelă foarte vizibile la nivel local, regional și național prin urmare putând să intervină în integrarea bunelor practici în strategii de dezvoltare sau chiar să formuleze propuneri legislative direct sau prin rețelele din care fac parte.