Vinaora Visitors Counter

345858
Today
This Week
This Month
All days
32
649
1043
345858

MiniCalendar

July 2024
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Obiective Asociația "CASA TRANSILVANIA"

Obiectivele propuse:

 

1.       Incheie contracte de parteneriat public-privat pentru infiintarea si sustinerea dezvoltarii de servicii sociale in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2010, privind parteneriatul public – privat cu modificarile si completarile ulterioare;

 

2.       Colaboreaza cu institutii ale statului cu activitate in domeniul invatamantului, sanatatii, politie, institutii de cult de la nivel local, judetean sau central;

 

3.       Dezvolta relatii de colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si judetene si alte institutii in vederea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati si a altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala;

 

4.       Initiaza conventii de colaborare pentru combaterea situatiilor de marginalizare si excludere sociala;

 

5.       Colaborare, parteneriate, furnizare, schimburi de informatii si de experienta in domeniul social cu organizatii similare din strainatate;

 

6.       Infiinteaza, contracteaza, organizeaza si coordoneaza serviciile sociale cu cazare si fara cazare, servicii medico-sociale, cantine sociale, servicii de ingrijire la domiciliu a beneficiarului, servicii de recuperare, ateliere protejate, in vederea  promovarii incluziunii sociale si cresterea calitatii vietii;

 

7.       Colaboreaza permanent cu alte organizatii ale societatii civile care reprezinta interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 

8.       Colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si alte institutii in vederea identificarii familiilor si persoanelor aflate in dificultate, prevenirea abandonului scolar, delincventei, abandonului de copii, precum si cauzele care au generat situatii de risc de excluziune sociala;

 

9.       Incheie in conditiile legii, contracte si conventii de parteneriat, contracte de finantare nationala sau internationala;

 

10.   Accesarea de fonduri pentru infiintarea , sustinerea si cresterea calitatii serviciilor sociale, proiecte de formare de personal, monitorizari servicii sociale;

 

11.   Furnizeaza, administreaza si contracteaza servicii sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitati, persoanelor varstnice, precum si tuturor categoriilor de beneficiari prevazute de lege;

 

12.   Atragerea de resurse materiale si financiare pentru sustinerea proiectelor apeland la:

 

·         Institutii nationale, agenti economici, persoane fizice si juridice;

 

·         Donatii si sponsorizari in bani sau natura acordate de persoane fizice si juridice, romane sau straine;

 

·         Economia-sociala, prin activitati economice ce includ obiective de tip social;

 

·         Construirea sau renovarea unor imobile care vor servi obiectului Asociatiei;

 

·         Punerea la dispozitia Asociatiei (prin cumparare, concesionare sau inchiriere) de cladiri sau spatii pentru desfasurarea activitatilor;

 

·           Programe de finantare nationala si internationala;

 

·         Fonduri internationale stabilite prin protocoale de finantare incheiate de statul roman cu donatorii, precum si din fonduri structurale pentru proiectele selectate in cadrul POR;

 

·         Persoanele beneficiare contribuie la finantarea acordarii serviciilor sociale conform legii;

 

·         Subventii alocate de la bugetul de stat si bugetele judetene / locale.

 

13.   Promoveaza respectarea si garantarea drepturilor beneficiarilor la o viata independenta, accesul neîngradit  la educatie, sanatate, ocupare, justitie si participarea la viata sociala, economica, politica si culturala;

 

14.   Desfasoara activitati de voluntariat in folosul persoanelor vulnerabile;;

 

15.   Contracteaza servicii sociale prin procedura de achizitionare / concesionare in baza unui contract incheiat in conditiile legii cu autoritatile administratiei publice locale prin serviciile de specialitate;

 

16.   Furnizarea de servicii de informare si documentare referitoare la riscurile sociale si drepturile de protectie sociala, juridica, psihologica, orientare profesionala, reinsertie sociala de care poate beneficia, precum si consiliere in vederea depasirii situatiilor de dificultate;

 

17.   Campanii de promovare a drepturilor copilului, drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

 

18.   Angajarea personalului de specialitate pentru oferirea de servicii sociale de calitate.

 

19.   Îndrumarea si sprijinirii activitătilor de resurse umane, consiliere, informare si educare a cetătenilor în spiritul democratiei, a participării acestora la viata publică în toate structurile societătii civile;

 

20.   Prin activitătile desfăsurate Asociatia are scopul de a promova  dezvoltarea socio-economică si turistică a judetului Hunedoara, prin organizarea de programe si actiuni care să pună în valoare potentialul zonei si a contribui la dezvoltarea dialogului interuman si la aducerea informatiei europene mai aprope de comunitătile locale, în strânsă legăură cu problemele, preocupările si caracteristicile acestora;

 

21.   De asemenea, scopul său atinge şi formarea prin educaţie, organizată şi sistematică, a respectului pentru valorile româneşti, de orice gen, precum şi  susţinerea dezvoltării actului de formare profesională a persoanelor defavorizate, a femeilor si copiilor cu posibilităţi reduse pentru continuarea şi perfecţionarea educaţiei, împreună cu implicarea umanitară în cazuri sociale;

 

22.   Asociaţia va încuraja şi sprijini participarea la actul de formare profesională şi educaţie, promovare acestuia pe plan naţional şi   internaţional, cultivarea conservării   identităţii   româneşti    în diversitatea din care se constituie tezaurul educational  european, reconsiderarea potenţialului pe  care îl oferă tradiţia şi  arta în  ceea ce priveşte remarcarea turistică a României,  implementarea la nivel local a unor   proiecte  pe  termen  mediu şi lung  prin care  să realizeze  protecţia şi ieşirea  în  lume  a valorilor artistice tradiţionale locale.

 

Pentru realizarea scopului propus asociatia are următoarele obiective si activităţi ce le desfăsoară în sens general, comunitar sau interes propriu, personal, nepatrimonial, astfel:

 

 1. Informare si consiliere în carieră, consultantă în legislatia muncii, servicii de administrare personal angajat, medierea muncii;
 2. Includerea problematicii  resurselor umane in toate programele de reforma, indiferent de domeniu, aceasta înseamnă că orice program trebuie să aibă în vedere activităti de formare, management, inovatie, dezvoltare comunitară, participare civică, constientizare, socializare politică, educatie permanentă, ameliorarea calitătii muncii si a vietii;
 3. Asigurarea unei formări continue, în perspectiva educatiei permanente, care să cuprindă atât dimensiunea profesională, cât si cea socială, politică si educativ-civică;
 4. Considerarea competentelor si a formării drept criterii obligatorii pentru selectia profesională, promovarea managerială si recunoasterea sociala;
 5. Facilitarea si dezvoltarea cooperarii interinstitutionale in domeniul serviciilor oferite destinate persoanelor fără ocupatie;
 6. Dezvoltarea de relatii cu angajatorii în vederea facilitării legăturii dintre someri si piata muncii;
 7. Crearea de oportunităti pentru accesul mai facil al persoanelor fără ocupatie pe piata fortei de muncă, calificare, recalificare instruire, formare, consiliere si orientare profesională;
 8. Punerea la dispozitie de servicii de recrutare si mediere a fortei de muncă, întocmirea manualelor din firmă (R.O.F. si R.O.I), analiza flutuatiei fortei de muncă pe piata muncii;
 9. Combaterea marginalizării si a excluderii sociale, prin protectie socială eficientă, sustinerea prioritară a zonelor defavorizate si includerea populatiei vulnerabile. Incurajarea participării sociale a tuturor persoanelor, grupurilor sau organizatiilor, stimularea responsabilitătilor comune si a dialogului social;
 10. Intărirea responsabilitătii si capacitătii actorilor locali si regionali pentru promovarea potentialului de ocupare locală prin parteneriat si coeziune socială pe piata muncii;
 11. Eliminarea inegalitătilor si discriminării pe piata fortei de muncă pentru grupurile vulnerabile;
 12. Descentralizarea, dezvoltarea regională si centrarea pe nevoi specifice ale judetului, mobilizarea comunitătilor locale in identificarea si utilizarea propriilor resurse umane;
 13. Formarea pentru mobilitate geografică, socială si ocupatională, pentru a face fată tendintelor de globalizare;
 14. Promovarea oportunitătilor din regiune în vederea atragerii investitiilor românesti si străine;
 15. Formarea culturii organizationale, stimularea spiritului antreprenorial, a competentelor de muncă în echipă si de asumarea riscului, precum si preocuparea pentru calitate, care să favorizeze cresterea productivitătii si competitivităti;
 16. Sustinerea pregătirii cadrelor implicate în procesul de implementare pentru programele europene si guvernamentale din diverse sectoare;
 17. Imbunătătirea sistemelor de comunicare si informare intre institutiile responsabile cu formarea profesională si sprijinirea ocupării locurilor de muncă din sistem cu personal de specialitate;
 18. Consultantă privind infiintarea si desfasurarea de activitati  comunitare aducatoare de venit care să sprijine dezvoltarea economiei locale, în vederea promovării ocuparii fortei de muncă;
 19. Asociatia vine în întâmpinarea nevoilor de schimbare, de reconstructie sau de reactie rapidă si adecvată la stimulii mediului. Cresterea cooperării, comunicării si încrederii între parteneri, în interiorul echipei, identificarea de strategii nonrutiere de rezolvare a situatiilor dificile, de depăsire a propriilor limite;
 20. Asociatia oferă servicii profesionale pentru înfiintarea de societăti comerciale, pune la dispozitie materiale, informatii si consiliere în dezvoltarea unei activităti cu scop lucrativ sau nelucrativ.
 21. Realizează programe si activităti comunitare, locale, menite să sustină dezvoltarea economică, socială si turistică a zonei, programe care să asigure îmbunătătirea actului educational si de cultură al comunitătii;
 22. Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative;
 23. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, congrese, precum si organizarea de manifestatii publice, potrivit legii;
 24. Realizează sesiuni de instruire cu aplicabilitate practică imediată, dezvoltarea potentialului participantilor, dezvoltare personală si dezvoltarea echipei;
 25. Acordarea de consultantă, consiliere, îndrumare si asistentă operatională persoanelor fizice si juridice;
 26. Realizarea de activităti de cercetare-dezvoltare;
 27. Dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii;
 28. Crearea de grupuri de lucru si comisii de specialitate in domenii bine definite;
 29. Desfăsurarea unor activităti destinate a obtine fonduri si mijloace materiale menite a sprijini realizarea obiectivelor Asociatiei, în conditiile legii;
 30. Realizarea de activitati de studiere a pietei si de sondaj ;
 31. Desfăsurarea de proiecte si programe in vederea dezvoltarii profesionale a persoanelor active;
 32. Colectează si diseminează informatii referitoare la managementul resurselor umane si încurajează cercetarea în domeniul resurselor umane;
 33. Constituie si mentine un centru de documentare pentru activitătile din domeniul pevăzut în statut, pune la dispozitie materiale, formulare si informatii în diferite stadii de lucru la solicitarea clientilor;
 34. Realizează lucrări de redactare sau tehnoredactare a documentelor solicitate de clenti si de multiplicare;
 35. Asigură baza de date privind noutătile legislative în toate domeniile si le oferă clientilor la solicitarea acestora, prin parteneriat sau contract cu firmele autoritătile sau institutiile;
 36. Pune la dispozitie servicii de marketing, promovare relatii, cereri ofertă, secretariat;
 37. Urmăreste să stabilească si să dezvolte legături cu alte organizatii si organisme intrne si internationale care sunt  interesate în domeniul de activitate al societătii;
 38. Dezvoltarea de programe proprii si în regim de parteneriat cu autoritătile publice din tară sau străinătate;
 39. Realizează si alte activităti prevăzute de lege potrivit scopului asociatiei.